Categories: Christelijk leven

Ik laat het staan omwille van de vasten

Je eigen vastenoffer kiezen kan leiden tot geestelijke trots Aswoensdag liet me flink nadenken over het volgende: de algemene praktijk onder katholieken om iedere persoon zijn eigen privé-offer te laten kiezen om tijdens deze heilige tijd te volbrengen. Mam kijkt geen tv terwijl haar tienerzoon de xBox laat staan. Het kleine zusje eet tijdens de […]

Lees verder
Categories: Sacramenten

► De kracht van de Biecht

Zelfs nadat we het grote cadeau van de verlossing in het sacrament van het doopsel hebben ontvangen strijden we nog altijd met zonde in onze levens. Daarom vinden we grote troost in het sacrament van boete en verzoening, de biecht, omdat we er de kans krijgen vergeven te worden van de zonden die we gedaan […]

Lees verder
Categories: Apologetiek

5 manieren om een echte katholieke rebel te zijn

en tegelijkertijd aan de kant van de engelen te staan.                                                                                Kom op, we weten het toch wel beter dan de Kerk of niet? De tijden zijn veranderd en we leven inmiddels in de 21e eeuw. De moderne mens kan volledig zelf beslissen wat moreel verantwoord is, of niet soms? Al die intelligente mensen in […]

Lees verder
Bijbel, gebed, lectio divina
Categories: Bijbel

Wil je evangeliseren? Begin met Bijbels gebed

Fr. William Dillard Sinds Paus Johannes Paulus II de Kerk tot een nieuwe “horizon van evangelisatie” heeft opgeroepen, bestaat er een grotere interesse voor onze evangelisatie-taak. Parochies en bisdommen door de hele Verenigde Staten hebben actieve evangelisatie-teams en evangelisatie-kantoren. Toch is er bij veel katholieken nog weerzin te bespeuren om eraan mee te doen. Katholieken […]

Lees verder
Onbevlekte Ontvangenis, Maria, Sint Paulus Instituut
Categories: Maria

► De onbevlekte ontvangenis uitgelegd

Wist je dat Maria eigenlijk wist dat haar Kind de wereld zou redden? Eigenlijk was ze zelfs al ongeveer 47 jaar voor Jezus’ dood gered. Father Mike Schmitz maakt de complexe theologie achter de Onbevlekte Ontvangenis eenvoudiger in deze video. Gebruik makend van een of twee slimme vergelijkingen, toont hij aan hoe de Schrift zinspeelt […]

Lees verder
Page 1 of 3