Bishop Robert Barron 10 geboden Word on Fire Sint Paulus Instituut
Categories: Bijbel

► Mgr. Barron: de 10 Geboden uitgelegd

De 10 geboden Een video met commentaar van Bisschop Robert Barron over de 10 geboden, zoals ze werden gegeven aan Mozes en het volk Israël. Hoe moeten we ze goed begrijpen? Bisschop Barron laat zijn licht schijnen over de 10 geboden. Bisschop Robert Barron Bisschop Barron is hulpbisschop van het Aartsbisdom Los Angeles in de […]

Lees verder
heeft Jezus beweerd God te zijn hogepriester Daniël Bijbel
Categories: Bijbel

Heeft Jezus beweerd God te zijn?

Het Nieuwe Testament staat vol met directe en indirecte claims over de goddelijkheid van Christus. De bekendste is misschien wel het begin van het Evangelie van Johannes: “In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1, 1-3). Jezus is het Vleesgeworden Woord (Johannes 1, 14). […]

Lees verder
Rozenkrans Bijbel Traditie Schrift alleen beide Dei Verbum Openbaring
Categories: Bijbel, Kerk

Schrift én Traditie of alleen de Schrift?

Heeft alleen de Heilige Schrift autoriteit of moeten we bouwen op Schrift én Traditie? Een vraag die we op verschillende manieren toch vaak tegenkomen, dus voor jullie een vertaling van een goed artikel:   Protestanten beweren dat de Bijbel de enige ‘regel van geloof’ is. Dat betekent dat de Bijbel alle materiaal bevat die nodig […]

Lees verder
Bishop Robert Barron on violence in the Bible Sint Paulus Instituut geweld in de Bijbel
Categories: Bijbel

► Mgr. Barron: Geweld in de Bijbel

Een video met commentaar van Bisschop Robert Barron over geweld in de Bijbel. In het Oude Testament vinden we veel gewelddadige passages. Hoe moeten we dat lezen en hoe moeten we dat begrijpen? Is de God van het Oude Testament een andere dan die van het Nieuwe Testament? Bisschop Barron laat zijn licht schijnen over […]

Lees verder
catholic answers doe maar stel vragen over de Bijbel Sint Paulus Instituut
Categories: Bijbel

Doe maar, stel vragen over de Schrift

Een paar jaar geleden heb ik deelgenomen aan een Bijbelstudieklas over het boek Ruth bij een lokale synagoge. Ik was geïnteresseerd om meer te leren over de Schrift vanuit een Joods perspectief. Eén aspect van de studieklas dat me fascineerde was dat de rabbijn die de klas leidde de aandacht van de klas richtte op […]

Lees verder
Bishop Robert Barron how to read the bible
Categories: Bijbel

► Mgr. Barron: Hoe lees ik de Bijbel?

Een video met commentaar van Bisschop Robert Barron waarin hij ingaat op de rol die paus Benedictus XVI heeft gespeeld in hoe we de Bijbel goed kunnen lezen. De historisch-kritische methode probeert de tekst van de Bijbel goed te begrijpen, maar wordt vaak verkeerd gebruikt of teveel verheven als de ultieme manier. Paus Benedictus XVI […]

Lees verder
Bishop Barron on the Real Presence of Christ in the Eucharist
Categories: Bijbel, H. Eucharistie, Kerk, Sacramenten

► Mgr. Barron: Christus in de Eucharistie

Bisschop Robert Barron over de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Aan de hand van voorbeeld en diepgaande theologie legt Bisschop Barron hoe we de werkelijke Tegenwoordigheid moeten begrijpen en zo meer kunnen leren over Jezus Christus zelf. Hem zelf te ontvangen, Hem zelf te ontmoeten, dat is alles. Bisschop Barron is hulpbisschop van […]

Lees verder
Page 3 of 3