Categories: Bijbel

► Eerste Sint Paulus videoproductie: Het Lam Gods

De Joodse achtergrond van ‘het Lam Gods’

We horen op 3 plaatsen in de eucharistieviering over het Lam Gods: in het Gloria, in het Lam Gods, en vlak voor de communie horen we de priester zeggen, terwijl hij de hostie omhooghoudt: “Zie het Lam Gods”. Wat steekt er achter deze woorden?

De origine van het Lam Gods vinden we in het Oude Testament. In het boek Exodus, hoofdstuk 12 wordt de instelling van het Pascha-feest voor het Joodse volk beschreven. Dit was ter voorbereiding voor hun uittocht uit Egypte aan het einde van hun periode van slavernij.

God geeft aan Mozes de opdracht het volk te instrueren dat ieder gezin, ieder huis een lam moeten slachten. Het moet een gaaf lam zijn van het mannelijk geslacht en eenjarig. De Joden moeten boven hun deurposten wat bloed van dit geslachte lam uitstrijken. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. De Engel die de laatste plaag uitvoert, spaart die nacht alle huizen waarop dit bloed gestreken is. Het is op dat moment het teken van gehoorzaamheid aan de Heer.

Dit eerste Pascha-feest hebben de Joden jaar na jaar herhaald, omdat de Heer hen dat geboden had. Het herinnerde hen aan het begin van hun bevrijding uit de slavernij, maar zij wisten ook dat het nog altijd een voorbereiding, een voorafbeelding was van de echte bevrijding uit de slavernij van de zonde.

Johannes de Doper

Daarom is het zo fascinerend, dat Johannes de Doper, wanneer hij Jezus gedoopt heeft, en Hem langs ziet lopen, zijn leerlingen zegt, terwijl hij Jezus aanwijst: Zie het Lam Gods. Wat bedoelt hij nu precies? Hij had ook kunnen zeggen, zie de Messias, zie Degene die God gezonden heeft, maar hij zegt ‘Zie het Lam Gods’. Die leerlingen begrijpen het, omdat zij ook van jongsaf ieder jaar het Paschafeest gevierd hebben. Ze beseffen, dat als Jezus het Lam Gods is, dat Hij degene is, die de zonden van alle mensen zal wegnemen. De twee leerlingen gaan direct achter Jezus aan.

Jezus als het ware Paaslam

In de heilige Mis zien we dit terugkomen, wanneer er gezegd wordt: “Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt”. Zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk (nr. 608) beschrijft: Heel het leven van Christus drukt zijn zending uit: “Dienen en zijn leven als losprijs geven voor velen”.

Johannes in zijn Evangelie, hoofdstuk 19, maar ook Paulus in de eerste Korinthe brief hebben het over het Paaslam. “Christus, ons Paaslam” zijn woorden van Paulus. Ook zij beiden laten zien dat het lam, dat ieder jaar met Pascha geslacht werd, een voorafbeelding was van Jezus, het ware Paaslam. Hij die zijn leven geeft als losprijs, en die ons de bevrijding brengt.

Onze verlossing en roeping Hem te volgen

Als wij in de heilige Mis het mysterie meevieren, en het heilig Lichaam van Jezus zelf ontvangen, dan mogen wij ook van dat Lam eten. En daardoor weten dat ook onze zonden worden weggenomen, dat Christus als Paaslam ook onze zonden draagt. En dat wij bevrijd worden, verlost worden, de bevrijding mee ingevoerd worden, het Lam achterna.

Tenslotte staat er in de Apokalyps: “Zij volgen het Lam”. En ook wij mogen dat doen, Hem volgen, waar Hij ook gaat, waar Hij ons ook heen leidt.