Categories: Christelijk leven

► Vergeving is een lastig leerpunt

Wat is vergeving precies? Wanneer we echt zouden weten wat het betekent, dan zouden we er misschien meer toe bereid zijn. Father Mike Schmitz leert ons dat vergeving in rechtvaardigheid geworteld is. Het vergeet of ontkent de onrechtvaardigheid niet die gedaan is, maar het bevrijdt ons van de nood om deze te vergelden. Wanneer Jezus ons het Onze Vader leerde bidden, plaveide Hij voor ons een weg naar de vrijheid. Als je vergeeft wordt degene die jou pijn heeft gedaan van zijn schuld aan jou bevrijd, en jij wordt bevrijd van de pijn zodat je verder kunt gaan. In het hart van de vergeving vind je vrijheid.

Deze video werd oorspronkelijk gepubliceerd op:  http://ascensionpresents.com.

Father Mike Schmitz is een priester in het bisdom Duluth, Minnesota, Verenigde Staten. Ascension Presents is een platform voor evangelisatie, dat je met gelovige, dynamische, onderhoudende presentatoren op de hoogte houdt. Door aantrekkelijke inhoud te brengen, dat het goede, het ware en het mooie weerspiegelt, hoopt het de harten van zijn publiek dichter bij Christus te brengen.

De Nederlandse ondertiteling kun je rechtsonder instellen, nadat je de video gestart hebt.