Categories: Bijbel

► Het bloed en water uit Christus’ zijde

De betekenis van het bloed en water uit de zijde van Christus

Dr. Brant Pitre denkt in deze video na over de doorboring van Jezus’ zijde na zijn kruisiging. In het Evangelie van Johannes staat er: “maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet, dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven.” Het lijkt erop dat Johannes ons iets bijzonders vertelt, wanneer hij spreekt over het bloed en water uit de zijde van Christus. Waar doelt hij op?

Drie betekenisniveaus

Dr. Brant Pitre zal wijzen op drie niveaus van betekenis van deze gebeurtenis:

  1. het is de vervulling van een profetie
  2. Jezus is hier de nieuwe Adam
  3. Jezus is hier de nieuwe tempel

Dr. Brant Pitre

Dr. Brant Pitre is professor in de Theologie aan het Notre Dame Seminary, in New Orleans, Louisiana. Hij heeft meerdere boeken geschreven voor een breed publiek en verdiept zich veel in de Joodse wortels van ons katholieke geloof. Ook geeft hij geregeld lezingen om de rijkdom van de Bijbel door te geven aan zoveel mogelijk mensen. Veel van zijn cursussen en video’s zijn beschikbaar bij Catholic Productions.

(Om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten, klik op het icoontje onderaan voor “Instellingen,” vervolgens op “ondertiteling” en selecteer dan “Nederlands.” Als Nederlands bij u al standaard is ingesteld, kunt u simpelweg klikken op het icoontje onderaan waarmee ondertiteling wordt ingeschakeld.)

Voor de oorspronkelijke plaats van publicatie van deze video en voor meer video’s van dr. Brant Pitre klik je hier.