Categories: Apologetiek

► Jezus is opgestaan!

Zalig Pasen!

Jezus’ opstanding uit de dood is waar het Christendom helemaal om draait. Als Jezus niet is verrezen, dan zouden alle bisschoppen, priesters en religieuzen naar huis moeten gaan en een degelijke baan moeten zoeken, en alle christelijke gelovigen zouden direct hun kerk moeten verlaten. Zoals Paulus het al zei: “Als Jezus niet uit de doden is opgestaan, dan is onze prediking vergeefs en zijn wij de meest betreurenswaardige mensen die er bestaan.” Het is echt niet goed de verrijzenis proberen weg te redeneren of te rationaliseren als zou het een mythe, een symbool, of een innerlijke subjectieve ervaring zijn. Geen van deze dingen doet recht aan de nieuwheid en de vreemdheid van de Bijbelse boodschap. Het komt er uiteindelijk op neer: als Jezus niet van de doden is opgestaan, dan is het Christendom vals en een grap; als Hij van de doden is verrezen, dan is het christendom de volheid van Gods openbaring en Jezus het absolute centrum van ons leven. Er is geen derde optie.

In deze video trekt mgr. Barron in het kort een paar lessen uit het feit van de Verrijzenis.
Ten eerste, deze wereld is niet alles.

Ten tweede, de tirannen weten dat hun tijd voorbij is.

Ten derde, het pad naar de verlossing is voor iedereen geopend.

Laten we met Pasen verbaasd staan over deze nog altijd boeiende en opschudding veroorzakende boodschap van de verrijzenis. Sta toe dat het je mag veranderen, in vuur en vlam zetten.

Zalig Pasen!

Meer filmpjes van mgr. Robert Barron met Nederlandse ondertiteling vind je op https://sintpaulusinstituut.nl/artikelen/

Bisschop Robert Barron

Bisschop Barron is hulpbisschop van het Aartsbisdom Los Angeles in de Verenigde Staten en is al jaren bekend om zijn werk met Word on Fire. Hij legt op een pakkende manier uit en kan op een goede manier helpen om verder te verdiepen.

(Om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten, klik op het icoontje onderaan voor “Instellingen,” vervolgens op “ondertiteling” en selecteer dan “Nederlands.” Als Nederlands bij u al standaard is ingesteld, klik dan op het icoontje onderaan waarmee ondertiteling wordt ingeschakeld.)