Categories: Apologetiek

► Over de centraliteit van Christus

Jezus Christus centraal stellen

In onze postmoderne wereld worden we er vaak toe verleid Jezus te zien als een van de vele spirituele goeroes. Maar Jezus maakt het ondubbelzinnig duidelijk dat Hij de ene en enige Zoon van God is. Als zodanig verduidelijkt Jezus Christus dat alle wereldlijke goederen hun waarde vinden in relatie tot Hem. Als wij geloven dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is, dan moeten we bereid zijn onze tegenzin, persoonlijke verlangens en zelfs onze heiligste wereldlijke plichten naast ons neer te leggen om waarlijk en volledig met Hem op te trekken.

Bezoek http://www.wordonfire.org om meer te leren!

Bisschop Robert Barron

Bisschop Barron is hulpbisschop van het Aartsbisdom Los Angeles in de Verenigde Staten en is al jaren bekend om zijn werk met Word on Fire. Hij legt op een pakkende manier uit en kan op een goede manier helpen om verder te verdiepen.

(Om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten, klik op het icoontje onderaan voor “Instellingen,” vervolgens op “ondertiteling” en selecteer dan “Nederlands.” Als Nederlands bij u al standaard is ingesteld, klik dan op het icoontje onderaan waarmee ondertiteling wordt ingeschakeld.)