Categories: Heiligen

►Saulus, wat aarzel je nog?

De heilige apostel Paulus heeft een ongelooflijk boeiend en inspirerend leven geleid. Op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus lezen we over deze bekering, ofwel uit Handelingen 9 vanuit het perspectief van de schrijver ervan, de heilige Lucas, of uit hoofdstuk 22, waar Paulus er zelf over vertelt.

Door een licht verblind valt Paulus er op de grond, en hoort God spreken: “Saul, waarom vervolgt ge Mij?” Hij verblijft daarna meerdere dagen in Damascus, een nabije stad, en blijft er – nog altijd blind – in gebed. Ananias, een leerling van Jezus, wordt naar Paulus – toen nog Saul – toegestuurd.

Ananias zegt met een bewonderenswaardig geloof tegen deze voormalige christenvervolger: “De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen, de Rechtvaardige te zien en een stem uit diens mond te horen, omdat gij voor Hem bij alle mensen zult moeten getuigen van wat ge gezien en gehoord hebt. Wat aarzelt gij dan nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam.” Handelingen 22, 14-16

De woorden ‘wat aarzel je nog?’ kunnen wij ons allen ter harte nemen. Er is zoveel wat ons te wachten staat, zo’n geweldig plan wat God met ieder van ons heeft, waarom aarzel je nog: volg Jezus na! We kunnen Paulus vragen ons daarbij te helpen, want wij kunnen bij hem zien hoe Paulus’ leven na dit moment gegroeid is, hoe er geen enkele aarzeling meer bij hem te bespeuren was, dat hij alles gegeven heeft voor het koninkrijk Gods.

Wat heel mooi is om daarbij te bedenken: Saulus betekent de grote, Paulus betekent de kleine. Hij veranderde zijn naam naar Paulus. Hij zei van zichzelf: ik ben de kleine, maar ik aarzel niet meer om mijn leven in dienst te stellen van Jezus Christus, die een groots werk zal doen.