Categories: Christelijk leven

►Wat is je geweten? – mgr. Robert Barron

Waarom spreken we over de stem van ons geweten?

Bisschop Robert Barron legt het ons uit aan de hand van de verhalen over de profeet Elia. Toen hij op de vlucht op de berg Horeb zich verborg, staat er: De Heer zal langsgaan. Er volgde een aardbeving, een machtige wind, en een groot vuur, drie klassieke tekens van Gods aanwezigheid. Maar er staat: de Heer is er niet in aanwezig. Dan hoort Elia een zachte, fluisterende stem, en Elia bedekt zijn hoofd met de profetenmantel en gaat naar buiten, want de Heer is in deze zachte stem.

Volgens Barron is dat het geweten, de stem die ons vertelt wat goed is en wat kwaad. Dat ons ook beloont als wij iets goeds gedaan hebben op een bijzondere, unieke manier. En ons ook straft, op een unieke manier, wanneer wij iets fouts gedaan hebben. Kardinaal Newman noemt het geweten de oorspronkelijke vertegenwoordiger van Christus in de ziel.

Wij als postfreudianen proberen soms het geweten als de geïnternaliseerde stem van onze vader, of de maatschappij te duiden. Maar er is iets zo helders, krachtigs en volledigs aan het geweten, je kunt het daar niet toe terugbrengen. Het is de stem van God die in onze ziel klinkt. Deze stem brengt ons in de aanwezigheid van Hem, van wie wij houden. Als je beloont wordt door je geweten voelt dat als het gevoel dat je hebt als afkomstig van iemand van wie je houdt, en dat geldt evenzeer als wanneer je bestraft wordt door je geweten.

Tussen alle stemmen die in deze wereld tot je komen, is het de uitdaging te luisteren naar die zachte stem van je geweten, de oorspronkelijke vertegenwoordiger van Christus in je ziel, jouw persoonlijke contact met de God die van je houdt.

Bisschop Robert Barron

Bisschop Barron is hulpbisschop van het Aartsbisdom Los Angeles in de Verenigde Staten en is al jaren bekend om zijn werk met Word on Fire. Hij legt op een pakkende manier uit en kan op een goede manier helpen om verder te verdiepen.

(Om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten, klik op het icoontje onderaan voor “Instellingen,” vervolgens op “ondertiteling” en selecteer dan “Nederlands.” Als Nederlands bij u al standaard is ingesteld, klik dan op het icoontje onderaan waarmee ondertiteling wordt ingeschakeld.)