ANBI Informatie

Officiële informatie over deze stichting met ANBI oogmerk.

 

Naam ANBIanbi

Stichting Sint Paulus Instituut

 

RSIN/fiscaal nummer

RSIN/Fiscaal nummer: 856042778

KvK-nummer: 65263820

 

Doelstelling

Het geven van goed filosofisch-theologisch onderricht door middel van het aanbieden van on- en offline cursussen en materialen om leken gelovigen te vormen en te sterken in geloof. Daarvoor wordt cursusmateriaal ontwikkeld, door middel van vertaling of eigen ontwikkeling, en aangeboden aan groepen en parochies.

 

Financiële verantwoording

Jaarverslag en financiële verantwoording 2018 (pdf)

 

Raad van Toezicht

Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst, M.Theol. – visie en inhoud

Gerrie Conen – video, website, promotie en vertalingen

 

Bestuur

Actuele samenstelling van het bestuur:

Stephan Dankers – voorzitter

Wil van Erp – penningmeester

Vacature, lid / secretaris

 

Activiteiten bestuur

Het bestuur komt vijf maal per jaar in reguliere vergadering bijeen. Naast lopende zaken komen hierin de statussen van het te ontwikkelen cursusmateriaal aan de orde.

 

Beloningsbeleid

De beloning van het bestuur van de stichting is onbezoldigd.