Categories: Bijbel

► Typologie in de Bijbel

Jezus Christus is de vervulling van beloftes uit het Oude Testament Vader Johannes van Voorst legt in deze video uit wat typologie in de Bijbel is. Boven de kruiswegstaties in de Sint Nicolaas te Amsterdam zijn taferelen uit het Oude Testament geschilderd, die wel een kopie lijken van wat er met Jezus gebeurde tijdens zijn […]

Lees verder
kijk-omhoog Sint Paulus Instituut
Categories: Begeleiding

► Kijk omhoog!

Vader Johannes van Voorst neemt je mee de kathedrale basiliek Sint Bavo van Haarlem in. Daar kun je het bijna niet tegenhouden om omhoog te kijken, even je boven het normale dagelijkse bestaan verheft. Het is niet alleen je blik, maar ook je hart dat opgeheven wordt. We zijn zo vaak bezig met de normale […]

Lees verder
eucharistie
Categories: Apologetiek

De vroege Kerk geloofde in de eucharistie

In een recent artikel dat veel online aandacht heeft gekregen beweert de protestantse apologeet Brian Culliton dat een zorgvuldige lezing van de vroege Kerkvaders aantoont dat zij niet geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie. De bespreking op Catholic Answers over “de werkelijke tegenwoordigheid” voorziet in een algemeen antwoord op dergelijke beweringen. […]

Lees verder
Saulus
Categories: Heiligen

►Saulus, wat aarzel je nog?

De heilige apostel Paulus heeft een ongelooflijk boeiend en inspirerend leven geleid. Op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus lezen we over deze bekering, ofwel uit Handelingen 9 vanuit het perspectief van de schrijver ervan, de heilige Lucas, of uit hoofdstuk 22, waar Paulus er zelf over vertelt. Door een licht […]

Lees verder
christian discipleship
Categories: Christelijk leven

Een goede leerling van Christus worden

De term ‘leerlingschap’ is al een tijdje een veelgebruikt woord (tenminste 2000 jaar lang!), maar vooral in de afgelopen jaren. In deze video, geeft Fr. Mike 4 ‘basics’ om een goede leerling van Christus te zijn . Als je op zoek bent naar een uitdaging, probeer dan wat Fr. Mike suggereert. Het zijn eenvoudige tips, […]

Lees verder
heiligen
Categories: Heiligen

►Over het bidden tot de heiligen

Tijdens het verhelpen van een technisch probleem beschrijft Brandon Vogt aan bisschop Barron hoe de moderne internet datastromen hem doen denken aan het gebed van de Kerk om de voorspraak van de gemeenschap van de heiligen. Over de hele wereld roepen katholieken de heiligen aan. Dat is niet slechts een vorm van gebed om je […]

Lees verder
Categories: Bijbel

Vaticaans Concilie: diepere interesse in de Schrift

uit: L’Osservatore Romano, August 22, 1968 Bishop Donald Herlihy Iedere ochtend vond er tijdens het Tweede Vaticaans Concilie een eenvoudige, maar indrukwekkende ceremonie plaats in de Sint Pieter. Het Evangelieboek werd bewierookt. Deze ceremonie gaf te kennen, dat Christus het hoofd van het Concilie was—Christus als leraar temidden van zijn discipelen. Het duidde aan dat […]

Lees verder
Page 2 of 9