Categories: Bijbel

Welke boeken horen in de Bijbel?

Hoeveel boeken bevat de Bijbel? Katholieken hebben er een ander antwoord op dan de christenen met wortels in de protestantse reformatie. De geschiedenis achter deze simpele vraag is verbazingwekkend ingewikkeld. Het gaat om het wel of niet opnemen in de Bijbelse canon van zeven boeken (Tobit, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch, Judith, 1 en […]

Lees verder
Categories: Nieuws

Zalig Pasen! Jezus Christus is waarlijk Verrezen!

Zalig Pasen! Christus is Verrezen! Hij is waarlijk Verrezen! Alleluia! In grote vreugde en grote dankbaarheid vieren wij deze nacht en de komende weken het grootste Feest van het Christelijke jaar: dat Jezus Christus, nadat Hij zijn leven gaf aan het Kruis om onze zonden te dragen, door de dood heen brak en op de […]

Lees verder
Pasen opstanding
Categories: Apologetiek

► Jezus is opgestaan!

Zalig Pasen! Jezus’ opstanding uit de dood is waar het Christendom helemaal om draait. Als Jezus niet is verrezen, dan zouden alle bisschoppen, priesters en religieuzen naar huis moeten gaan en een degelijke baan moeten zoeken, en alle christelijke gelovigen zouden direct hun kerk moeten verlaten. Zoals Paulus het al zei: “Als Jezus niet uit […]

Lees verder
Categories: Bijbel

► Wat kunnen we van Judas leren?

Wat nu als Judas ervoor had gekozen zijn ware bedoelingen met een van de apostelen te delen? In plaats daarvan hield hij ze geheim, hij gaf er de voorkeur aan ze niet aan de openheid bloot te stellen en zijn vrienden niet op de hoogte te stellen. Father Mike Schmitz geeft ons enkele gedachten over […]

Lees verder
Categories: Apologetiek

Wat is het antwoord op lijden?

De Pensées van Blaise Pascal zijn immens invloedrijk gebleken, al vanaf hun eerste uitgave in 1670 op zowel christenen als niet-christenen. Kardinaal Avery Dulles signaleerde, dat “bijna geen ander apologetisch werk zoveel ongelovigen op de weg naar het geloof heeft gebracht.” Je kunt zelfs beweren dat deze opgeschreven gedachten van de Franse filosoof en wiskundige […]

Lees verder
Paus Franciscus ad orientem H. Mis priesters altaar celebreren
Categories: Begeleiding

Open brief aan (toekomstige) priesters

De vraag voor dit artikel kwam als een grote knipoog van God: al langer zat het idee in mijn hoofd iets op te schrijven voor priesters. Het was alsof God tegen mij zei: ‘Dietlinde, lang genoeg gewacht, hier heb je je kans! 😊’ Ik schrijf dit artikel in briefvorm, gericht aan alle (toekomstige) priesters, ook […]

Lees verder
Page 2 of 8