Categories: Bijbel

► Pinksteren en de heilige Geest

In deze video bespreekt dr. Pitre de goddelijkheid van de heilige Geest in de Schrift in het licht van de Joodse achtergrond van Pinksteren en de afdaling van God op de berg Sinaï naar Mozes toe. Pinksteren voor de Joden Wanneer Lucas zegt ‘toen de dag van Pinksteren aanbrak’, had dat in die tijd van […]

Lees verder
personal relationship
Categories: Heiligen

► Een persoonlijke relatie met Jezus

Door te verwijzen naar de mystieke gebeden van de heilige Catharina van Siena, herinnert bisschop Robert Barron ons eraan dat “Gij” een meer intieme vorm van de tweede persoon is, intiemer dan “U”. In het Engels is dat “Thou” en “You”. Met deze affectie mogen wij de Heer en Redder, Jezus Christus, aanspreken. Want, zo […]

Lees verder
Categories: Bijbel

Welke boeken horen in de Bijbel?

Hoeveel boeken bevat de Bijbel? Katholieken hebben er een ander antwoord op dan de christenen met wortels in de protestantse reformatie. De geschiedenis achter deze simpele vraag is verbazingwekkend ingewikkeld. Het gaat om het wel of niet opnemen in de Bijbelse canon van zeven boeken (Tobit, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch, Judith, 1 en […]

Lees verder
Pasen opstanding
Categories: Apologetiek

► Jezus is opgestaan!

Zalig Pasen! Jezus’ opstanding uit de dood is waar het Christendom helemaal om draait. Als Jezus niet is verrezen, dan zouden alle bisschoppen, priesters en religieuzen naar huis moeten gaan en een degelijke baan moeten zoeken, en alle christelijke gelovigen zouden direct hun kerk moeten verlaten. Zoals Paulus het al zei: “Als Jezus niet uit […]

Lees verder
Categories: Bijbel

► Wat kunnen we van Judas leren?

Wat nu als Judas ervoor had gekozen zijn ware bedoelingen met een van de apostelen te delen? In plaats daarvan hield hij ze geheim, hij gaf er de voorkeur aan ze niet aan de openheid bloot te stellen en zijn vrienden niet op de hoogte te stellen. Father Mike Schmitz geeft ons enkele gedachten over […]

Lees verder
Page 1 of 5