Categories: Bijbel, Christelijk leven

Gehoorzaamheid en Geloof in Abraham en Isaak

Is het moeilijk om te gehoorzamen? Vaak ja.

Helemaal zoals bij Abraham, toen God hem vroeg zijn enige zoon te offeren! Maar wat vertelt dat verhaal ons en wat is de rol van Isaak?

Een verdieping door vader Johannes van Voorst van dat verhaal in Genesis 22 en hoe het vooruitwijst naar het offer van Jezus en ons leven.

Vader Johannes van Voorst

Priester van Jezus Christus, gewijd dank zij Christus’ genade en werkzaam in Zijn Wijngaard. Ik heb een grote liefde en passie voor Christus en de Waarheid waarin wij de vrijheid van de kinderen Gods mogen ontdekken.