Categories: Kerk

Kardinaal Eijk over levenseinde en euthanasie

Aan tafel met… Een programma van Radio Maria waarbij pater Elias met verschillende priesters spreekt over onderwerpen van Kerk en wereld.

Deze aflevering is een gesprek met kardinaal W. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, die als arts-priester tweemaal gepromoveerd is in de medische ethiek.

Vader Johannes van Voorst

Priester van Jezus Christus, gewijd dank zij Christus’ genade en werkzaam in Zijn Wijngaard. Ik heb een grote liefde en passie voor Christus en de Waarheid waarin wij de vrijheid van de kinderen Gods mogen ontdekken.