Categories: Begeleiding

► Kijk omhoog!

Vader Johannes van Voorst neemt je mee de kathedrale basiliek Sint Bavo van Haarlem in. Daar kun je het bijna niet tegenhouden om omhoog te kijken, even je boven het normale dagelijkse bestaan verheft. Het is niet alleen je blik, maar ook je hart dat opgeheven wordt. We zijn zo vaak bezig met de normale dingen van ons leven, wat nog moet gebeuren, en we vergeten soms even om stil te staan, om omhoog te kijken. En dat is wat zo’n kerkgebouw met ons doet.

Er schuilt een christelijke waarheid in: we beseffen dat daar iets moois is, iets groots, en dat mag ik op mij in laten werken, daar mag ik mij door laten verheffen. In het Bijbelse denken komt dit vaak terug, dat je je blik omhoog, naar God, naar je eigenlijke doel richt, zodat je je niet verliest in de gewone aardse dingen. In Psalm 121 staat bijvoorbeeld: Omhoog naar de bergen richt ik mijn blik, vanwaar kan ik hulp verwachten?

De verwondering mag ons ook leiden naar het prijzen en danken van God de Vader. Als je regelmatig je blik op Hem en op je uiteindelijke doel in de hemel richt, zul je je de dingen die je nu op aarde doet op z’n best kunnen doen. Dus Kijk omhoog!

Vind meer video’s op: https://sintpaulusinstituut.nl/artikelen/