Categories: Apologetiek

► Over natuur en genade – mgr. Robert Barron

Natuur en genade is een van de neteligste onderwerpen in de theologie. Mgr. Robert Barron bespreekt het onderwerp aan de hand van Johannes de Dopers antwoord op de vraag van de mensen: wat moeten wij doen? In de traditie van de profeten, waar hij in staat wijst hij op de thema’s van de sociale gerechtigheid, opkomen voor diegenen in nood. De profeten en ook de filosofen hebben altijd werken van rechtvaardigheid gepredikt. In zoverre is dit allemaal natuurlijk.

Maar dan wijst Johannes de Doper op Degene die zal komen, en bij Wie hij niet waardig is zijn sandalen los te maken. Degene die na hem komt, is zo anders, dat Johannes de Doper niet eens waardig is om slavenwerk voor hem te doen. Hij is kwalitatief anders. Wij gaan hier verder dan het natuurlijke, we komen aan bij het rijk van de genade.

Degene die komt zal jullie gaan dopen met de heilige Geest. Je wordt ondergedompeld in de heilige Geest, en dat is een passief gebeuren, dat is niet iets wat je zelf kunt doen, maar wat je aan jou moet laten gebeuren. Je moet je laten omvormen door zijn liefde. Hij heeft ook de dorskaf in de hand, omdat Hij je zal zuiveren. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar ook dat wordt gevraagd dat je Jezus dat aan jou laat doen.

Het christendom is geen zelfhulpprogramma, waarbij je jezelf actief kunt verbeteren, maar het is allereerst een genade. God schenkt jou zijn heilige Geest en vuur, dat is zijn Liefde en zijn zuivering. De grootste heiligen hebben dat geweten. Hun leven behoorde hen niet meer toe, maar was een totale gave aan de ander.

Bisschop Robert Barron

Bisschop Barron is hulpbisschop van het Aartsbisdom Los Angeles in de Verenigde Staten en is al jaren bekend om zijn werk met Word on Fire. Hij legt op een pakkende manier uit en kan op een goede manier helpen om verder te verdiepen.

(Om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten, klik op het icoontje onderaan voor “Instellingen,” vervolgens op “ondertiteling” en selecteer dan “Nederlands.” Als Nederlands bij u al standaard is ingesteld, klik dan op het icoontje onderaan waarmee ondertiteling wordt ingeschakeld.)