Categories: Bijbel

► Typologie in de Bijbel

Jezus Christus is de vervulling van beloftes uit het Oude Testament

Vader Johannes van Voorst legt in deze video uit wat typologie in de Bijbel is. Boven de kruiswegstaties in de Sint Nicolaas te Amsterdam zijn taferelen uit het Oude Testament geschilderd, die wel een kopie lijken van wat er met Jezus gebeurde tijdens zijn lijdensweg. De schilder heeft dit niet zelf bedacht, maar het is een manier van kijken naar het leven van Jezus, die laat zien dat Jezus de vervulling is van de belofte van het Oude Testament. Om dat te kunnen begrijpen, moeten we weten welke belofte dit precies is.

Typologie, voorafbeeldingen in het Oude Testament

Deze manier van kijken naar de heilige Schrift is heel rijk, en helpt ons om de Bijbel beter te begrijpen. Deze manier van kijken noemen we typologie. Mensen, voorwerpen of gebeurtenissen in het Oude Testament zijn een voorafbeelding van het leven, het lijden, sterven en verrijzen van Christus.

Het is een manier van kijken, die wij er niet achteraf op hebben geprojecteerd, nee, het komt al in de Bijbel zelf voor. In Johannes hoofdstuk 6 heeft Jezus zelf het over het nieuwe manna, wanneer Hij spreekt over zijn eigen lichaam en bloed, dat Hij voor het leven van de wereld zal geven. In de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 20 staat: “In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan 8 personen, behouden temidden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt.”

In het Grieks is het woord voorafbeelding ‘typos’. De realiteit van de redding door de ark wijst vooruit naar iets groters, naar een redding die nog moet komen. God gebruikt personen en gebeurtenissen om vooruit te verwijzen. Net als wij ook symbolen, bijvoorbeeld woorden gebruiken om ergens naar te verwijzen.

De eenheid van het Goddelijk heilsplan in beide testamenten

Typologie is geen hobby van een handjevol mensen, maar deze manier van kijken vinden we in de catechismus beschreven, zie paragraaf 128. De Kerk heeft de eenheid van het Goddelijk heilsplan in de beide testamenten al vanaf de apostelen belicht dankzij de typologie. De christenen lezen het Oude Testament in het licht van de gestorven en verrezen Christus. Deze manier van lezen legt de onuitputtelijke rijkdom van het Oude Testament bloot. Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude, en het Oude Testament wordt in het Nieuwe onthuld.

Zo kunnen we door het bestuderen van het Oude Testament meer leren over Jezus. En kunnen wij ook leren wat onze eigen rol in het grote heilsplan van God is, dat God ook een plan met ons heeft.

Meer video’s kun je vinden op: https://sintpaulusinstituut.nl/artikelen/